TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Ramis Huskies / Rami Kulppi
Ruonanmaantie 25
99120, Kallo
rami@ramishuskies.fi
+35840 5370593

2. Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Tietosuoja-asioissa
voidaan ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan:
Janne Pasma
janne@ramishuskies.fi
+358400 833 354

3. Rekisterin nimi

Ramis Huskies käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa www.ramishuskies.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi ja
esitettävään uudelleenmarkkinointiin.

Tarjouspyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat, työntekijät.

Verkkosivun käyttäjätiedot: Alkuosa IP (Internet Protocol)-osoitteesta,
evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Tarjouspyynnössä / yhteydenotossa

–  sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti, aihe.

Tietoja käsittelee yrittäjä, sekä työntekijät. Työntekijöillä ei ole pääsyä
muuna kuin työaikana asiakastietoihin. Työntekijät on perehdytetty
toimimaan tietosuojalain määritelmien mukaisesti.

Vastaanotamme kolmannen osapuolen kautta ainoastaan asiakasmääriä, eikä
tiedoissa määritellä asiakkaiden henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen
aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luoveteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät
täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia.
Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen
käsittelijöille (Google).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen
käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics
kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös
ETA alueen ulkopuolella (Privacy Shield maissa).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9. Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta
henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat
suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä
ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin.
Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL).

10. Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin
tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä
tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä
taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen “Oikeus tulla unohdetuksi”
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle
sähköpostitse.

12. Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data
poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden
kuluttua.
Yhteydenottoja säilytetään enitään vuosi, jonka
jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai
asetuksen mukaista käsittelyperustetta.

13. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty 20.5.2018, ja päivitetty 23.11.2019.